CATALÀ | CASTELLANO

Què fem?

La nostra intenció no és de cap manera presentar la Federació, la seva història i actualitat com una organització idíl·lica: hem tingut els nostres conflictes, les nostres controvèrsies i tensions, però tots junts hem estat capaços de no oblidar l'objectiu principal per al qual va ser pensada i creada la Federació que no és sinó representar i vetllar pels interessos de totes les associacions.

A continuació, transcrivim els articles 4 i 5 dels Estatuts referents als objectius de la Federació

Article 4.
Té com a objectiu coordinar les diferents associacions federades, promoure i orientar la fundació d'altres de noves i dur a terme les gestions i suport en benefici de totes.

Article 5, apartat e)
Donar orientacions a les associacions que el sol·licitin perquè aconsegueixin un funcionament i una imatge millors.

Per complir aquests objectius, la Federació treballa conjuntament amb les institucions públiques de Catalunya (Departament de Salut, Servei Català de Trànsit, ajuntaments, consells comarcals, diputacions...), organitza activitats, congressos, etc.; forma part de les meses tècniques de drogodependències, de la Comissió Interdepartamental sobre Drogodependències, col·labora amb la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut i amb el Servei Català de Trànsit, entre d’altres.

Per difondre les nostres activitats, hem posat en marxa una publicació amb el títol de L’Informatiu, amb què volem fer arribar al major nombre de persones i entitats el missatge de la problemàtica de l’alcohol mitjançant articles escrits per personalitats públiques i especialistes sobre alcoholisme.

La celebració bianual del Congrés Català és l’esdeveniment més important de la Federació que es du a terme en diferents localitats del territori català. Hem celebrat nou congressos fins avui, i el proper —de què ja us informarem més endavant— serà el desè, que coincidirà amb el 25è aniversari de la fundació de la Federació.